Repertoire toneelvereniging Nooitgedacht

Repertoire toneelvereniging Nooitgedacht

Jaarlijks vindt er in ieder geval een avondvullende uitvoering plaats in het Verenigingsgebouw van Veenhuizen. Meestal is dat een klucht of blijspel, soms een ander toneelspel.

Incidenteel wordt er meegewerkt aan een revue ,wagenspel of festival in de gemeente.

Ook worden er regelmatig optredens verzorgd in bejaardenhuizen en bij buurtverenigingen in de wijde omgeving.

De laatste voorstelling was in maart 2020 “Een rits te ver” en dat was weer lachen!!

 

Het nieuwe stuk voor 2021 of 2022 wordt:

“Familie Doorsnee” (klucht in 2 bedrijven)
                  van C.J. Slijkoord

met:

      Haralt Been                 Iris Hut
H
illie Kleiker                  Dina van Maaren
Richard Webbink          Marjan Braakman
                   Jaap Dutmer