Repertoire toneelvereniging Nooitgedacht

Repertoire toneelvereniging Nooitgedacht

Jaarlijks vindt er in ieder geval een avondvullende uitvoering plaats in het Verenigingsgebouw van Veenhuizen. Meestal is dat een klucht of blijspel, soms een ander toneelspel.

Incidenteel wordt er meegewerkt aan een revue ,wagenspel of festival in de gemeente.

Ook worden er regelmatig optredens verzorgd in bejaardenhuizen en bij buurtverenigingen in de wijde omgeving.

De laatste voorstelling was in februari 2017 “Klamme Lappe op zwart zaad” en dat was weer een geweldig succes!!
Zie ook het fotoalbum.

Het nieuwe stuk voor 2018 wordt:

Plamuren is plamuren (klucht in 3 bedrijven)
Of  “Tante Bella’s Beautysalon” van Henk Roede

met:

      Jaap Dutmer                    Hink Willems

Hillie Kleiker                  Dina van Maaren

Annette de Jong             Annie Tjassing

Richard Webbink           Marjan Braakman

             Catrines van Rozen

Vooraf speelt de jeugd een kleine 1-akter:
“Een prinses komt in opstand”