Aanmelden bosloop

Aanmelden bosloop

De bosloop van 25 september 2021 gaat door. Zie voor meer info het nieuws bericht elders op deze website.

Deelname formulier voor de Run2day bosloop, georganiseerd door ijsvereniging de Kweek in Veenhuizen.


  deel aan de run2day bosloop.

  • Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen van de bosloop risico's zijn verbonden.
  • Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
  • De deelnemer verklaart door verzending van deze inschrijving de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade en/of letsel in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
  • De deelnemer is er mee bekend dat er door fotografen foto's gemaakt worden en geeft hiermee aan dat hij/zij het geen probleem vindt dat deze gepubliceerd worden op de website van de organisatie, www.veenhuizenactief.nl. Indien de deelnmer dit wel een probleem vindt dan dient hij/zij dit aan te geven bij de inschrijving. Voor publicaties op andere websites is de organisatie niet aansprakelijk.

  (*) Verplichte velden.