Aanmelden bosloop

Aanmelden bosloop

Deelname formulier voor de Run2day bosloop, georganiseerd door ijsvereniging de Kweek in Veenhuizen.


deel aan de run2day bosloop.

• Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen van de bosloop risico's zijn verbonden.
• Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
• De deelnemer verklaart door verzending van deze inschrijving de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade en/of letsel in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.

(*) Verplichte velden.