Aanmelden bosloop

Aanmelden bosloop

Deelname formulier voor de Run2day bosloop, georganiseerd door ijsvereniging de Kweek in Veenhuizen.


deel aan de run2day bosloop.

• Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen van de bosloop risico's zijn verbonden.
• Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
• De deelnemer verklaart door verzending van deze inschrijving de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade en/of letsel in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
• De deelnemer is er mee bekend dat er door fotografen foto's gemaakt worden en geeft hiermee aan dat hij/zij het geen probleem vindt dat deze gepubliceerd worden op de website van de organisatie, www.veenhuizenactief.nl. Indien de deelnmer dit wel een probleem vindt dan dient hij/zij dit aan te geven bij de inschrijving. Voor publicaties op andere websites is de organisatie niet aansprakelijk.

(*) Verplichte velden.